pl / en

Dla Rodziców

Wicedyrektor szkoły

Przyjmowanie interesantów wyłącznie po uzgodnieniu terminu drogą e-mail obowiązuje w czasie stanu epidemii COVID-19 i tylko w sprawach wymagających obowiązkowego stawiennictwa.

Wicedyrektor szkoły mgr Lidia Wójciak przyjmuje rodziców / interesantów od 10:00 do 11:00 w każdy wtorek oraz w każdym innym terminie  uprzednio ustalonym telefonicznie lub drogą e-mailową.

 

informacje

 

W każdym roku szkolnym organizujemy 3 podstawowe zebrania z rodzicami :

  • wrzesień– spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego;
  • listopad– przedstawienie wyników diagnozy wstępnej, przygotowanie się do zbliżających się uroczystości przedszkolnych;
  • kwiecień– przedstawienie wyników diagnozy końcowej, przygotowanie się do zakończenia roku szkolnego.

W razie potrzeby zwoływane są dodatkowe spotkania wynikające z realizacji nieplanowanych , a ciekawych zadań czy spotkań – pogadanek na trudne tematy i zjawiska pojawiające się w procesie wychowywania dzieci.

 

 

 

Skip to content