pl / en

Współpraca

Współpraca na rzecz dzieci

Współpracujemy

Podejmując się współpracy z licznymi instytucjami użyteczności publicznej, umożliwiamy dzieciom dostęp do jak najszerszej oferty edukacyjno – kulturalnej mającej olbrzymie znaczenie w ich wszechstronnym rozwoju i przygotowaniu do wyzwań jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji.

Ośrodki Edukacji Ekologicznej

W organizacji procesu edukacji korzystamy z oferty Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kalinie, Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „Zdrojowa Góra” w Pile i Dobrzycy.

Muzea , Galerie, Kina

Dbamy o podtrzymywanie tradycji i zwyczajów świątecznych, poznawanie małej i dużej Ojczyzny. Odwiedzamy pilskie muzea oraz wyjeżdżamy do skansenu w Osieku. Uczestniczymy w pokazach filmów dla dzieci i zajęciach edukacyjnych.

Uczestniczymy w projekcie Regionalnego Centrum Kultury „ Od przedszkola na estradę” .

Organizowaliśmy uroczystości- koncerty z okazji Dnia Pilskiego Przedszkolaka i uczestniczymy w spektaklach teatralnych oferowanych przez Teatr Miejski w Pile.

Realizujemy programy współpracy ze szkołami , opracowane w celu przygotowania dzieci do łagodnego przejścia w kolejny etap edukacji.

Prowadzimy edukację bezpiecznego poruszania się na ulicy oraz dbania o własne zdrowie i życie.

Biblioteki Publiczne i Pedagogiczna

Chcemy nasze przedszkolaki zainteresować książką i rozwijać w nich umiejętności czytelnicze. Uczestniczymy w licznych akcjach Biblioeteki Publicznej w Pile, które promują czytelnictwo.

Rodzice

Organizujemy wycieczki do zakładów pracy rodziców, a także zajęcia otwarte. Wydajemy 3 razy w roku szkolnym gazetkę „Wieści Pszczółki Mai”. Realizujemy wspólnie z rodzicami wypracowane programy współpracy.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Jesteśmy miejscem praktyk studenckich dla studentów z PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile z kierunków: Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne.  Dzięki temu nasze dzieci mają co roku  prowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Realizujemy ogólnopolskie przedsięwzięcia proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

szkoła do hymnu

Nasze doświadczenia

Nasza nauka to jedna wielka zabawa. Uczymy się organizować własną działalność w odkrywaniu siebie. W pracy z dziećmi uwzględniamy metodę projektu, która pozwala dzieciom rozwijać ich twórczą wyobraźnię w rozumieniu otaczającego je środowiska. Poprzez prowadzone doświadczenia i działania twórcze tworzymy obraz świata, w którym dziecko uczy się odnaleźć.

Współpraca międzynarodowa

W naszym przypadku współpraca międzynarodowa polega na dzieleniu się doświadczeniami z innymi nauczycielami w Europie i na świecie oraz na uzyskiwaniu przez naszych nauczycieli europejskich rozwiązań metodycznych od krajów, które mają podobny do naszego system edukacji, zbliżoną podstawę programową. Odbywa się ona w formie realizacji projektów aplikowanych, zarówno na platformie eTwinning jak i w konkursach Erasmus+.

eTwinning

Europejska społeczność szkolna

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych dzieciom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

nasze doświadczenia

Erasmus+

Promowanie idei uczenia się przez całe życie

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich.  ( źródło www. erasmusplus.org.pl/o-programie)

nasze doświadczenia 

 

 

Mamy w zasięgu cały świat i swoje miejsce w nim.

Skip to content